Scholen

Gratis lessenreeks voor scholen

De website Beter Zeker biedt een gratis lessenreeks voor scholen. De lesmodules over verzekeringen zijn opgesteld aan de hand van de leerplandoelen van de derde graad van het secundair onderwijs. De variërende moeilijkheidsgraad van de opdrachten maakt het voor elke leerkracht mogelijk om een les samen te stellen op maat van de klas of zelfs van de individuele leerling.

Lesdoelen

In deze digitale lessenreeks worden verschillende leerdoelen uit de leerplannen BSO-TSO en ASO gecombineerd. Meer bepaald gaat het om doelen die te maken hebben met de opleidingen Bedrijfsbeheer (TSO-BSO), Toegepaste economie (TSO-BSO) en Economie (ASO), telkens van de derde graad.

De modules of delen ervan zijn evenwel ook nuttig in andere vakgebieden zoals Algemene vorming, Nederlands en vakoverschrijdende projecten.

Module 1 – Verzekeringen algemeen heeft de volgende doelen:

 • Leerlingen kennen de verschillende begrippen en termen van het verzekeringscontract.
 • Leerlingen kennen de verschillende verzekeringen en weten tegen welke risico’s ze hen beschermen.
 • Leerlingen begrijpen het verschil tussen:
  • Verplichte en niet-verplichte verzekeringen of aanvullende verzekeringen.
  • Aansprakelijkheids- en schadeverzekeringen.
  • De rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekeringnemer.
 • Vakoverschrijdend:
  • Leerlingen kennen en begrijpen de begrippen uit de verzekeringswereld.
  • Leerlingen kunnen aan de hand van een cijfervoorbeeld een schadevergoeding berekenen.
  • Leerlingen begrijpen het belang van verzekeringen.

Module 2 – Verzekeringen motorvoertuigen heeft de volgende doelen:

 • Leerlingen zijn vertrouwd met de termen en begrippen uit de verzekeringspolis motorvoertuigen.
 • Leerlingen kennen de verschillende polissen voor motorvoertuigen en weten welke bescherming ze bieden.
 • Leerlingen kennen hun plichten en rechten als verzekeringnemer motorvoertuigen.
 • Leerlingen kennen de risico’s van rijden met motorvoertuigen.
 • Leerlingen kunnen zich verantwoord in het verkeer begeven.
 • Leerlingen weten hoe ze gepast kunnen reageren bij een ongeval.
 • Leerlingen kennen het Europees Aanrijdingsformulier en kunnen het gebruiken.

Module 3 – Verzekeringen voor ondernemingen heeft de volgende doelen:

 • Leerlingen kennen de verschillende polissen voor ondernemingen en weten welke bescherming ze bieden.
 • Leerlingen weten welke polissen verplicht en welke aanvullend zijn.
 • Leerlingen kennen de voordelen van de verschillende polissen voor ondernemingen.
 • Leerlingen kennen hun plichten en rechten als verzekeringnemer.
 • Leerlingen zijn vertrouwd met de termen en begrippen van het verzekeringscontract.
 • Specifiek:
  • Leerlingen weten wat een arbeidsongevallenverzekering is.
  • Leerlingen weten wanneer een arbeidsongevallenverzekering verplicht is.
  • Leerlingen weten wat een verzekering publieke plaatsen is.
  • Leerlingen weten wanneer een verzekering publieke plaatsen verplicht is.
  • Leerlingen kennen de aanvullende verzekeringen voor zelfstandigen en ondernemers:
   • Gewaarborgd inkomen
   • Pensioensparen
   • VAPZ
   • Rechtsbijstandsverzekering