Publiceer je les

Publiceer je les op papier of digitaal

Er zijn verschillende manieren om het materiaal van deze website te gebruiken in je klas. Wanneer je de les gaat publiceren, kies je voor een van deze drie opties:

  1. Afdrukken op papier Alle geselecteerde opdrachten zijn beschikbaar als pdf in een opdrachtenbundel. Je kunt deze downloaden naar een map op jouw pc. Daarna kun je de pdf’s afdrukken of kopiëren. Voor alle lesmodules zijn ook lesbrieven beschikbaar met correctiesleutel voor de opdrachten. 
  2. Projecteren Je kunt geselecteerde opdrachten onmiddellijk projecteren met een beamer. Via de klas-pc kun je de opdrachten zelf oplossen en de antwoorden tonen aan de leerlingen. De leerlingen kunnen werken met afgedrukte pdf’s van de gekozen opdrachten.
  3. Virtuele klas Als je straks op school de virtuele klas opent die je hebt klaargezet, kun je de leerlingen zelfstandig of begeleid de opdrachten die je geselecteerd hebt laten uitvoeren. Je leerlingen ontvangen automatische feedback bij de opdrachten. Je kunt de voortgang van je leerlingen en resultaten volgen via een handig dashboard.