Verzekeringen voor ondernemingen

verzekeringen voor ondernemingen
  • Laat je leerlingen de verzekeringen voor zelfstandigen en ondernemingen ontdekken.
  • Maak je leerlingen attent op de risico’s en verantwoordelijkheden van de ondernemer.
  • Leer je leerlingen hoe ze zich als toekomstige zelfstandige ondernemer kunnen beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen.

Deze lesmodule bestaat uit de volgende onderdelen.

Deel 1 – Waarom je zaak verzekeren?

Risico's voor ondernemer

1 – Je grootste zorg…

Opdracht

Inleidende opdracht. Leerlingen gaan individueel na welke risico's ze als (toekomstige) ondernemers lopen. Ze beoordelen een aantal situaties en rangschikken ze volgens hun belang. Let op: leerlingen bepalen zelf het belang van de risico's. Er is geen correcte oplossing. Deze opdracht is een mogelijke inleiding voor een klasgesprek.

Bak bier valt op voet van jongere

2 – Even warmlopen…

Opdracht

Meerkeuzeopdracht: Leerlingen beoordelen enkele situaties. Zijn ze in de geschetste omstandigheden verzekerd of niet? Dit is de eerste kennismaking met verzekeringen voor ondernemers en jobstudenten.

Deel 2 - Verzekeringen voor je bedrijf en personeel

Bakker

3 - Van start met een eigen zaak…

Infofiche en Opdracht

Leerlingen maken kennis met Robin, een jonge ondernemer die zijn eerste zaak opent (een bakkerij). Samen met Robin gaan ze in deze module na welke verzekeringen hij nodig heeft om zijn zaak veilig uit te bouwen.
Keuzeopdracht: ja of neen? Leerlingen zijn zich bewust van de verzekeringen die ze als (jonge) ondernemer zeker nodig zullen hebben en welke ze eventueel nog even kunnen uitstellen.

festivalganger trapt in glasscherven

4 - Tomorrowland in het klein

Infofiche en Opdracht

Leerlingen zijn misschien nog niet klaar voor het ondernemerschap, op de leeftijd van 16 -17 jaar zetten ze wel hun eerste stappen. Ze worden scoutsleider, starten in klasverband een micro-onderneming, of nemen een studentenjob aan. Het voorbeeld van 'Tomorrowland in het klein' kan een aanzet geven tot een bewustmakend klasgesprek.
Combinatieopdracht: Leerlingen krijgen op een apart document een polis BA-vrijwilligers. Met de informatie van de polis beantwoorden ze de vragen van deze opdracht.

Arbeidsongeval

5 - Aan het werk…

Infofiche en Opdracht

Met deze infofiche introduceert u het begrip 'arbeidsongeval'. Zeker voor leerlingen uit het beroepsonderwijs is dit een belangrijk item. Ze zullen - gezien de aard van het werk - wellicht met dit soort ongevallen te maken krijgen. De infofiche verduidelijkt wat een arbeidsongeval precies inhoudt.
Gatentekst: Door het opvullen van de gaten in de tekst maken de leerlingen kennis met de verplichte arbeidsongevallenverzekering. De opdracht introduceert enkele belangrijke begrippen.

Arbeidsongeval

6 – Goed gelezen? Alles begrepen?

Opdracht

Combinatieopdracht: Leerlingen werken verder met de tekst van Opdracht 5. Aan de hand van de opgedane kennis beoordelen ze de situaties. Vervolgens duiden ze ook aan waarom er al dan niet sprake is van een arbeidsongeval.

Arbeidsongeval

7 – Arbeidsongeval of niet?

Opdracht

Keuzeopdracht: juist of fout? Deze oefening beoogt ongeveer hetzelfde als Opdracht 5 en Opdracht 6. Ook nu weer beslissen de leerlingen of het om een arbeidsongeval gaat of niet.

Deel 3 - Verzekeringen voor jezelf, als zelfstandige

Verzekeringen voor zelfstandigen

8 - Waarvoor heb je de volgende verzekeringen nodig?

Infofiche en Opdracht

Zelfstandigen hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en hun zaak. Hoe kan een zelfstandige zich beschermen bij tegenslag? Deze infofiche dient als introductie bij volgende opdracht.
Sleepopdracht: Leerlingen matchen de namen van de verzekeringen voor zelfstandigen met de juiste voorbeeldsituaties. Ze passen hiermee de opgedane kennis van de infofiche toe.

Later is nog veraf

9 - Later is nog veraf

Infofiche en Opdracht

Zelfstandigen hebben een beperkt pensioen. Hoe zorgen ze ervoor dat ze op hun oude dag toch niets tekort komen? Deze infofiche is de eerste die inzoomt op enkele aandachtspunten voor zelfstandigen, in dit geval het beperkte pensioen voor zelfstandigen, en wat je kunt doen om dit te compenseren.
Meerkeuzeopdacht: Leerlingen gaan bij zichzelf na wat ze onthouden hebben van de infofiche over pensioensverzekeringen.

Ongeval

10 - Gewaarborgd inkomen

Infofiche en Opdracht

Zelfstandigen die ziek zijn of een ongeval hebben, verliezen dikwijls een groot deel van hun inkomen. Hoe kunnen ze zich indekken tegen inkomensverlies? Deze infofiche introduceert de verzekering gewaarborgd inkomen.
Meerkeuzeopdracht: Leerlingen krijgen een formulier voor de aanvraag van een verzekering gewaarborgd inkomen. Ze maken kennis met de specifieke terminologie die bij deze verzekering hoort (carensdag, ondernemersnummer ... )

Loodgieter in de problemen

11 - Van brandverzekering naar woonverzekering

Infofiche en Opdracht

Zelfstandigen zijn aansprakelijk wanneer ze andermans goed beschadigen. Hoe kunnen ze zich beschermen? Met deze infofiche wijst u de leerlingen op hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tegenover derden. U introduceert onder meer de BA-uitbating en de brandverzekering.
Sleepopdracht: Leerlingen hebben kennisgemaakt met de klassieke brandverzekering (vandaag: de woonverzekering). Ze matchen de afbeeldingen met de opgesomde dekkingen.

BA-uitbating

12 – BA-uitbating

Opdracht

Keuzeopdracht: juist of fout? Leerlingen beoordelen de stellingen over de BA-uitbating. Zijn ze juist of fout? Ze reflecteren over het belang van deze verzekering in het kader van hun (toekomstig) ondernemerschap.

Sauna in brand

13 - Volk over de vloer…

Infofiche en Opdracht

Deze infofiche besteedt aandacht aan de verzekering publiek toegankelijke gebouwen en objectieve aansprakelijkheid. Ze zijn vooral van toepassing voor uitbatingen waarbij veel mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn zoals in de horeca. Daarom zal ze vooral in die opleidingen aangehaald worden. Anderzijds kan het geen kwaad dat ook de andere leerlingen stilstaan bij de risico's wanneer ze bijvoorbeeld een evenement organiseren.
Leesopdracht: Moet je bij overname van de geadverteerde zaken een verzekering voor publiek toegankelijke gebouwen afsluiten? Deze opdracht test de kennis van uw leerlingen over de BA-publiek toegankelijke gebouwen.

Eindtoets

Eindtoets: ook getest op scholieren…

Opdracht

Eindtoets voor de leerlingen. Met deze test kunt u nagaan wat de leerlingen van de module onthouden hebben. U kunt hun resultaten opvragen via het dashboard.
In deze eindtoets komen vragen aan bod uit de volledige module.