Verzekeringen algemeen

verzekeringen algemeen
  • Maak je leerlingen vertrouwd met de terminologie van de verzekeringswereld.
  • Laat ze kennismaken met de achterliggende doelstellingen van het verzekeringswezen.
  • Wijs hen op de rechten en plichten van verzekeraar en verzekeringnemer.

Deze lesmodule bestaat uit de volgende onderdelen.

Inhoud van deze module

Snowboarder

1 - Bereken je risico

Opdracht

Inleidende opdracht. Leerlingen schatten de risico's in die ze in het leven kunnen lopen. Deze oefening houdt geen beoordeling in. Ze is voornamelijk bedoeld om je les mee te beginnen. Ga hier eventueel verder op in met een klasgesprek over risico's.

Kristallen bol, risico, verzekeren

2 - Op alles staat een prijs

Infofiche en Opdracht

De infofiche 'Heb jij een kristallen bol?' introduceert het begrip verzekeringen en wijst op het belang ervan in het dagelijkse leven. Wie kan voorspellen dat hem nooit iets overkomt waardoor hij voor zware financiële problemen komt te staan? Doel van deze oefening: het bewustmaken van de leerlingen van verscheidene risico's.
Rekenopdracht 'Op alles staat een prijs': Met deze opdracht krijgen de leerlingen inzicht in de wijze waarop verzekeringen berekend worden. Hoe komt het dat je voor een paar honderd euro een brandverzekering kunt afsluiten, maar dat je bij een woningbrand wel een veelvoud van dat bedrag krijgt uitbetaald?

Verzekeren van je lichaam

3 - Verzekeren? Waarom zou je?

Infofiche en Opdracht

Leerlingen ontdekken dat je voor alles een verzekering kunt afsluiten. Voetballers zoals Cristiano Ronaldo verzekeren hun knieën, zangers hun stem. Met een verzekering bescherm je jezelf tegen onverwachte gebeurtenissen die je veel geld kunnen kosten.
Sleepopdracht: Weet jij waarvoor je zoal een verzekering kunt afsluiten? De leerlingen maken kennis met enkele belangrijke verzekeringen.

 

Voet en glassscherven

4 - Toch maar een verzekering

Infofiche en Opdracht

De leerlingen leren enkele belangrijke termen uit het verzekeringswezen kennen. Wie is wie in de verzekeringswereld? Wat zijn polissen, premies en dekkingen?
Gatentekst: De leerlingen slepen de termen uit de vorige infofiche in een gatentekst. Op die manier raken ze vertrouwd met het verzekeringsjargon.

 

Schadevergoeding of uitkering

5 - Schadevergoeding of uitkering?

Infofiche en Opdracht

Leerlingen ontdekken het verschil tussen een schade- en persoonsverzekering. Ze maken ook kennis met het begrip burgerlijke aansprakelijkheid.
Keuzeopdracht: schade of persoon? De leerlingen beslissen of er sprake is van een schade- of persoonsverzekering. Deze opdracht bouwt verder op de infofiche.

Burgerlijk aansprakelijk

6 - Ben jij aansprakelijk?

Infofiche en Opdracht

Leerlingen maken kennis met het begrip burgerlijke aansprakelijkheid (BA). BA wordt hier meer in detail behandeld en concreet gemaakt.
Keuzeopdracht: ja of neen? Aan de hand van enkele voorbeelden onderzoeken de leerlingen of ze al dan niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bepaalde vormen van schade. In een tweede deel gaan ze na op welke manier en door welke verzekering ze beschermd zijn in geval van aansprakelijkheid.

Bij wie verzekeren

7 - Verschillende verzekeraars...

Infofiche en Opdracht

Er bestaat veel begripsverwarring in het verzekeringswezen. Wat is een makelaar en wat is een agent? Wat is het verschil tussen beide? En wat zijn directe verzekeraars? De infofiche schept duidelijkheid.
Keuzeopdracht: juist of fout? Leerlingen beoordelen stellingen over verzekeringsagenten en -makelaars. Hoe goed kennen ze het verzekeringswezen?

Verplicht of aan te raden?

8 - Verplicht of aan te raden?

Infofiche en Opdracht

Leerlingen ontdekken het onderscheid tussen verzekeringen die ze (in bepaalde omstandigheden) moeten afsluiten, zoals een BA-motorvoertuigen, en andere waarbij ze de keuze hebben, zoals een omniumverzekering. Waarom is de ene verplicht en de andere niet?
Gatentekst: Aan de hand van opgedane kennis vullen de leerlingen de gaten in de tekst op. Welke verzekering wordt er beschreven? En is deze verzekering verplicht of niet?

Hoe werkt dat nu, een verzekering?

9 - Uitgesloten dat zoiets verzekerd is...

Infofiche en Opdracht

Over polissen, premies en vrijstellingen. In een eerdere infofiche ('Toch maar een verzekering') werden al enkele belangrijke begrippen aangebracht. Deze fiche herneemt die begrippen en gaat er dieper op in.
Combinatieopdracht: Leerlingen beoordelen enkele situaties. Allereerst bepalen ze welke verzekering van toepassing zou kunnen zijn. In tweede instantie gaan ze na of de schade werkelijk gedekt wordt door de verzekering.

Bij leven en welzijn

10 - Sparen voor later

Infofiche en Opdracht

Hoe kun je jezelf verzekeren tegen inkomensverlies, bijvoorbeeld bij ziekte of pensioen? Hier komen enkele actuele persoonsverzekeringen aan bod: de pensioenverzekering, de schuldsaldoverzekering, de hospitalisatieverzekering ...
Gatentekst: Aan de hand van opgedane kennis vullen de leerlingen de gaten in de tekst op. Hoe werken levensverzekeringen?

Eindtoets

Verkeersongeval, verzekering

Eindtoets: ook getest op scholieren...

Opdracht

Eindtoets voor de leerlingen. Met deze test kunt u nagaan wat de leerlingen van de module onthouden hebben. U kunt hun resultaten opvragen via het dashboard.
In de eindtoets komen vragen aan bod uit de volledige module.