Verzekering motorvoertuigen

verzekering motorvoertuigen
  • Maak je leerlingen wegwijs in de verzekeringen voor motorvoertuigen.
  • Laat je leerlingen ontdekken hoe ze een voordelige polis kunnen afsluiten.
  • Help je leerlingen bij het lezen en invullen van verzekeringsformulieren.

Deze lesmodule bestaat uit de volgende onderdelen.

Deel 1 - Waarom een verzekering motorvoertuigen?

 

Goed om weten...

1 - Goed begonnen…

Opdracht

Inleidende opdracht. Met de vragen van deze opdracht wek je de interesse van de leerlingen voor het onderwerp 'verzekering voor motorvoertuigen'.

Een brommer voor Katie

2 - Een brommer voor Katie...

Opdracht

Meerkeuzeopdracht: korte opdracht waarmee je leerlingen laat nadenken over het belang van een verzekering – ook voor hun bromfiets! Leerlingen maken kennis met Katie en helpen haar om de juiste keuze te maken.

JIj bent dus in fout...

3 - Jij bent dus in fout…

Infofiche en Opdracht

Een verzekering motorvoertuigen is verplicht voor wie een auto heeft. Waarom eigenlijk? Leerlingen ontdekken wat hun verantwoordelijkheid is tegenover andere weggebruikers. Ze leren hoe een BA-motorvoertuigen hen daarbij beschermt.
Keuzeopdracht: ja of neen? Leerlingen beoordelen enkele situaties. Bij het maken van deze opdracht stellen ze vast dat een BA-motorvoertuigen beperkingen heeft. Onverantwoordelijk gedrag in het verkeer kan de verkeersdeelnemer zuur opbreken. Dat geldt ook voor zwakke weggebruikers.

Meer dan wat schade...

4 - Méér dan wat schade…

Infofiche en Opdracht

In veel gevallen volstaat een BA-motorvoertuigen. Maar soms is het verstandig om je extra te verzekeren. Deze infofiche stelt enkele aanvullende verzekeringen voor bestuurders en inzittenden voor.
Sleepopdracht: Aan de hand van opgedane kennis slepen de leerlingen de beschreven situaties naar de voorgestelde verzekeringen. Wanneer treedt welke polis in werking?

Deel 2 – De prijs van je polis

De prijs van je polis

5 - De prijs van je polis

Infofiche en Opdracht

Leerlingen die voor het eerst een auto kopen, stellen vast dat de verzekering ervan hen erg veel geld kan kosten. Vooral voor jongeren is zo'n verzekering immers bijzonder duur. In deze infofiche gaan ze na hoe dat komt.
Leesopdracht: Leerlingen lezen de tekst van Steven en beantwoorden de vragen. Waarom betaalt Stevens pa minder voor zijn BA-motorvoertuigen?

Waarom dat prijsverschil?

6 – Waarom dat prijsverschil?

Opdracht

Vergelijkingsopdracht. Steven en Malcolm zijn even oud. En ze hebben nog meer gemeen. Toch betaalt Malcolm meer voor zijn BA-motorvoertuigen. Hoe komt dat? Met deze opdracht leren jongeren dat niet alleen hun leeftijd de prijs van een verzekeringspolis bepaalt.

Polissen vergelijken

7 – Polissen vergelijken

Opdracht

Vergelijkingsopdracht: Ook deze opdracht bouwt verder op het thema van de dure polissen. Leerlingen worden erop gewezen dat ze zelf iets kunnen doen aan de hoogte van de premie. Steven krijgt twee verzekeringsvoorstellen in de bus. Ze verschillen nogal. De leerlingen bestuderen ze en gaan na hoe dat komt.

Deel 3 – Help ik heb een ongeval

Een paar tips waarmee je geholpen bent

8 - Een ongeval. Wat nu?

Infofiche en Opdracht

Een ongeval komt altijd onverwacht en veroorzaakt heel wat stress. Het is dan belangrijk om het hoofd koel te houden. Leerlingen krijgen enkele tips die ze bij een aanrijding best ter harte nemen.
Keuzeopdracht: wel of niet? Leerlingen onderzoeken welke acties ze bij een aanrijding wél en zeker niet mogen ondernemen. De oefening biedt een gelegenheid om te wijzen op verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en het begrip vluchtmisdrijf.

Verzekerd in het buitenland

9 - Een groene kaart voor Steven

Infofiche en Opdracht

Leerlingen maken kennis met de verschillende boorddocumenten die bij een auto horen en waarvan de groene kaart er een is. In het kader van deze verzekeringsmodule wordt enkel ingezoomd op de groene kaart. Uiteraard is het nuttig om hier ook de andere documenten nader te bekijken.
Keuzeopdracht: Leerlingen 'breken' de codes op de groene kaart en ontdekken op die manier het gebruik en de toepassing ervan. In welke landen kunnen ze de groene kaart (en dus de verzekering) gebruiken?

Is een autoverzekering nuttig?

10 – Het zal mij niet gebeuren …

Opdracht

Luisteropdracht. Leerlingen bekijken het filmpje en beantwoorden de bijbehorende vragen. Leerlingen leren dat een ongeval in een klein hoekje kan schuilen.

Een speciaal geval, de zwakke weggebruiker

11 - Een speciaal geval, de zwakke weggebruiker

Infofiche en Opdracht

Over zwakke weggebruikers bestaan enkele misverstanden. Zo denken velen dat zwakke weggebruikers altijd het recht aan hun kant hebben. Maar is dat wel zo?
Keuzeopdracht: Leerlingen kruisen het juiste antwoord aan. Wie is de zwakke weggebruiker?

Eindtoets

Ook getest op scholieren...

Eindtoets: ook getest op scholieren...

Opdracht

Eindtoets voor de leerlingen. Met deze test kunt u nagaan wat de leerlingen van de module onthouden hebben. U kunt hun resultaten opvragen via het dashboard.
In de eindtoets komen vragen aan bod uit de volledige module.