9 - Uitgesloten dat zoiets verzekerd is...

Verzekering

Hoe werkt dat nu, een verzekering?

Als je jezelf wil beschermen tegen onverwachte schade, dan sluit je een verzekeringspolis of verzekeringscontract af. Je betaalt dan een maandelijks of jaarlijks bedrag aan de verzekeraar. Die vergoeding noemt men de premie.

Daartegenover stelt de verzekeraar een aantal dekkingen. Dat zijn de zaken die de maatschappij vergoedt in geval van schade. Bij een brandverzekering is dat bijvoorbeeld schade aan de woning en dikwijls ook aan de inboedel. Niet alleen bij brand, maar bijvoorbeeld ook bij een overstroming.

In een polis zijn doorgaans ook de uitsluitingen opgesomd. Dat is bij wet verplicht. Wat niet als uitsluiting vermeld is in je polis, wordt dus gedekt. Je doet er dus goed aan je verzekeringscontract op dat punt grondig te lezen.

Wanneer je schade hebt geleden, krijg je van de verzekeringsmaatschappij geld om de kosten van de reparatie te betalen. Maar let op: soms is er sprake van een vrijstelling of franchise. Dat is een deel van de schadevergoeding waarvoor de verzekering niet tussenkomt. Dat geldt ook wanneer je schade hebt veroorzaakt. In dat geval moet jij de schadelijder een deel van de schade betalen. Dat gebeurt altijd buiten de verzekering om. Dus als jij schade lijdt, moet je zelf proberen de vrijgestelde som terug te krijgen van de veroorzaker van de schade.

Het is alleszins raadzaam om een verzekeringspolis zorgvuldig te lezen. De details doen er wel degelijk toe.

Maar uiteraard zal je verzekeringsagent of -makelaar je wijzen op de belangrijkste en voor jou relevante dekkingen en uitsluitingen.