8 - Waarvoor heb je de volgende verzekeringen nodig?

Kraam met verzekeringen

Welke verzekering is aan te raden voor een zelfstandige?

Allereerst is een zelfstandige verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal secretariaat. Hij betaalt dan elk kwartaal voor zijn sociale zekerheid. De bijdrage is berekend op zijn inkomsten, waarmee hij zijn eigen sociale zekerheid financiert.

Sociale zekerheid houdt in: ziekteverzekering, pensioen, kinderbijslag… Werkloosheid is hier niet bij inbegrepen. Een zelfstandige kan dus in principe nooit stempelen. De bijdrage die je voor je sociale zekerheid betaalt, varieert. Ze is afhankelijk van je inkomen. Maar let op: ze wordt berekend op je inkomsten van enkele jaren eerder.

Voor beginnende zelfstandigen geeft dat soms onaangename verrassingen. De eerste drie jaar betaal je immers een minimumbijdrage. Na drie jaar bekijkt het sociale secretariaat hoeveel je werkelijk verdiend hebt. Het kan dan zijn dat je opeens een grote som extra moet betalen. Je kunt dit voorkomen door meteen aan je sociaal secretariaat mee te delen hoeveel je echt hebt verdiend, en van meet af aan een correcte bijdrage te betalen.

De verplichte sociale bijdrage is een grote hap uit je inkomen. Je draagt op die manier af voor je wettelijk pensioen. Maar iedereen weet dat dit voor een zelfstandige niet veel voorstelt. Je doet er dus goed aan meteen ook te sparen voor een aanvullend pensioen.

Dat kan op twee manieren die je mag combineren. Eerst is er het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Daarnaast kun je ook een klassieke pensioenverzekering afsluiten. Ook al lijkt je pensioen vandaag nog veraf, toch begin je als zelfstandige best meteen te sparen via één of beide systemen.

Nog iets waarmee weinig zelfstandigen rekening houden: inkomstenverlies omdat ze ziek worden of om een andere reden niet kunnen werken. Nochtans heb je geen enkel inkomen meer wanneer je noodgedwongen (al dan niet tijdelijk) moet stoppen met werken om fysieke redenen. Een verzekering gewaarborgd inkomen is dan een goede zaak. Je begint er best vroeg mee, want dan is je premie lager. Bovendien is ze helemaal fiscaal aftrekbaar. Met een verzekering gewaarborgd inkomen ontvang je een vervangingsinkomen. Hoeveel je krijgt, bepaal je zelf. Uiteraard zal je premie hoger zijn wanneer je een hogere uitkering wenst.

Ten slotte sluit je best ook nog een hospitalisatieverzekering af. Maar in feite is dat iets wat iedereen zou moeten doen.

Als je als toekomstige zelfstandige deze verzekeringen hebt onderschreven, ben je redelijk goed beschermd. Al is zelfs dat maar een deel van het verhaal. Want ook je bedrijfsgebouw en –goederen, je mogelijke werknemers én de schade die je met je werk ongewild aanbrengt bij anderen kun je maar beter verzekeren. Maar dat is een ander verhaal.