8 - Verplicht of aan te raden?

Reisbijstandsverzekering

Elke Belg is verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. En wellicht heb je ook al gehoord van het wettelijk pensioen. Deze vormen van verzekering vallen onder de sociale zekerheid. Maar wat wettelijk is voorzien, is daarom niet toereikend. Een wettelijk pensioen ligt gemiddeld niet hoger dan 40 % van het laatste loon en de sociale zekerheid dekt lang niet alle kosten voor een hospitalisatie. Vandaar het belang van aanvullende verzekeringen die de markt aanbiedt.

De verzekeringen waar het hier om te doen is, zijn van een andere aard. Meestal zijn ze niet opgelegd. Als jij een nieuwe iPhone koopt ben je niet verplicht die te verzekeren. Toch wordt je soms een verzekering aangeboden tegen diefstal. Het is dan aan jou om af te wegen welk risico je loopt. Is het sop de kool waard?

Soms zijn verzekeringen wel verplicht. Als je een auto of motorfiets in het verkeer brengt, moet je daarvoor een verzekering BA-motorvoertuigen nemen. Dat komt omdat de schade die je met je auto kunt veroorzaken dikwijls je eigen financiële draagkracht te boven gaat.

 

 

In andere gevallen is het sterk aan te raden om je te verzekeren. Wanneer je bijvoorbeeld op reis gaat. Wil je dan je vakantie niet helemaal laten vergallen door een ongeluk, sluit dan een reisbijstandsverzekering af.

Een familiale polis of BA-privéleven zorgt ervoor dat je ouders of jijzelf niet opdraaien voor schade die je in je privéleven toebrengt aan andermans goed. Denk aan een ingetrapt glasraam of de dure tablet-pc van een vriend die je laat vallen.

In elk geval kun je vaak zelf beslissen welk voordeel je hebt door je te verzekeren. Zo is een pensioenverzekering helemaal een goede zaak, omdat je het bedrag dat je erin steekt later altijd met winst terugkrijgt.