5 - Schadevergoeding of uitkering?

In feite bestaan er twee groepen verzekeringen. Enerzijds heb je de schadeverzekeringen. Zij beschermen je tegen schade aan eigen bezittingen of aan het bezit van derden, waarvoor je aansprakelijk bent. In dat laatste geval spreekt men van een BA-verzekering. BA staat dan voor burgerlijke aansprakelijkheid. Daarover later meer. De bekendste schadeverzekeringen zijn de autoverzekering, de brandverzekering en de BA-privéleven (ook wel de familiale verzekering genoemd).

Naast de schadeverzekeringen zijn er ook de persoonsverzekeringen. Het zijn verzekeringen die de uitkering waarborgen van een som geld, naar aanleiding van een voorval dat jou als mens of je nabestaanden treft en een financiële impact heeft. Het gaat dus niet om schade aan bezit of goederen. Voorbeelden zijn de pensioenverzekering of de hospitalisatieverzekering. Ook een overlijdensverzekering is een persoonsverzekering.