13 - Volk over de vloer…

sauna in brand

Een loodgieter werkt doorgaans op verplaatsing. Een bakker staat meestal alleen in de bakkerij. Klanten komen niet verder dan de winkel. Maar wat als je een restaurant uitbaat? Of een café? Of een dancing?

Met een arbeidsongevallenverzekering bescherm je weliswaar je personeel, maar niet je gasten. Daarom ben je als cafébaas, restauranteigenaar of dancinguitbater verplicht een verzekering voor publiek toegankelijke gebouwen aan te gaan. Die dekt de objectieve aansprakelijkheid van de uitbater voor brand en ontploffing. Zonder verzekering geen vergunning.

Wat is objectieve aansprakelijkheid? Het betekent dat je –al heb je geen enkele fout begaan –toch aansprakelijk bent voor mogelijke schade.

Wat is de bedoeling? Stel dat er in je restaurant brand uitbreekt. Je klanten worden geëvacueerd en er vallen gelukkig geen slachtoffers. Maar er zijn bontjassen, handtassen en zelfs enkele dure smartphones in de vlammen opgegaan. Wie gaat dat betalen? Wanneer de aansprakelijkheid ter discussie staat, zorgt de verzekering er alvast voor dat de slachtoffers niet te lang op een vergoeding moeten wachten.