10 - Sparen voor later

Levensverzekering

Bij leven en welzijn

Schadeverzekeringen zijn doorgaans erg bekend. Mensen beschermen zich graag tegen onvoorziene gebeurtenissen zoals brand of een ongeval. Dergelijke voorvallen kunnen hen immers voor zware financiële problemen plaatsen.

Persoonsverzekeringen dienen een ander doel. Het gaat dan niet om het vergoeden van schade, maar om het uitbetalen van een uitkering. Dat gebeurt dan wanneer zich ingrijpende wijzigingen voordoen in je leven.

Persoonsverzekeringen kun je verdelen in twee groepen. In de eerste groep vind je onder meer de hospitalisatie- en arbeidsongevallenverzekeringen. Zij zorgen ervoor dat de kosten van de ziekenhuisopname of het ongeval niet op jouw schouders terechtkomen.

De tweede groep omvat de zogenaamde ‘levensverzekeringen’. Voorbeelden zijn de pensioenverzekering en de overlijdensverzekering. Maar ook de schuldsaldoverzekering die je afsluit wanneer je een huis koopt en de uitvaartverzekering horen hierbij.

Een levensverzekering is altijd een overeenkomst waarbij de begunstigde volgens contractueel vastgelegde voorwaarden een bedrag van de verzekeraar ontvangt. Dat kan bijvoorbeeld een aanvullend pensioen zijn.