10 - Gewaarborgd inkomen

Ongeval

Wat als je niet kunt werken?

Het zal je als zelfstandige maar overkomen: door een ongeval kun je een hele tijd niet werken. In zo’n geval krijgt een werknemer doorgaans nog een tijd gewoon zijn loon uitbetaald. Of anders krijgt hij een vergoeding van het ziekenfonds.

Voor een zelfstandige is dat anders. Niet werken betekent geen inkomen. Tegen dit inkomensverlies kun je jezelf beschermen met een verzekering gewaarborgd inkomen.

Het bedrag van de premie die je hiervoor betaalt, hangt af van enkele factoren:

  1. Je leeftijd
  2. Je beroepsrisico’s
  3. Het bedrag van de uitkering die je wenst te krijgen

 

Dat lees je goed: jij beslist zelf hoeveel geld je bij een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid wilt krijgen. Maar uiteraard zul je daar dan een aangepaste premie voor betalen.

Net zoals een werknemer krijg je als zelfstandige bij langdurige arbeidsongeschiktheid ook een uitkering van je ziekenfonds. Maar dat bedrag is dikwijls veel lager dan het maandelijkse inkomen dat je gewoon bent. De verzekering gewaarborgd inkomen past dan het verschil bij.

Bij een polis gewaarborgd inkomen let je best op enkele belangrijke voorwaarden:

  • Dikwijls is er sprake van een carenstijd. Dat is een periode waarin je nog geen tegemoetkoming krijgt van de verzekeraar. Doorgaans is dat één maand.
  • De meeste polissen bevatten ook een rist uitsluitingen. Zo mag je misschien geen ongeval met een motor hebben. Of zijn bepaalde sporten uitgesloten. Als zo’n uitsluiting de oorzaak is , komt de verzekeraar niet over de brug.